Ett arbete om

Sammanfattning

Detta arbete är ett försök till framställning av ett undervisningsmaterial om lasern, dess funktion, dess historia och några av dess användningsområden. Tanken är att det kan användas som komplement till vanliga läromedel i fysik och naturkunskap, dels på grundskolans högstadium, dels på gymnasiets naturvetenskapliga program.

Innehållsförteckning

  1. Hur fungerar en laser?

  2. Är laserljus farligt?

  3. Laserhistoria i skuggan av kalla kriget

  4. Lasertillämpningar

  5. Kommentarer

  6. Gästbok

  7. Referenser och länkar för vidare läsning


Detta arbete är gjort av Lasergruppen för kursen Informationssökning i fysik, energi eller energiteknik, 5p (Chalmers, VT 1998)